Algemene voorwaarden

Let bij ons op de volgende informatie en opmerkingen voor een stressvrije vakantie.
Alle leveringen en diensten door Malisport en de Mali-Skischool op basis van online bestellingen via internet of andere online diensten of verkoop ter plaatse zijn gebaseerd op deze geldige algemene voorwaarden van 14-10-2021.

Een leeftijdsbewijs met foto (paspoort, identiteitskaart,...) is verplicht voor alle prijsverlagingen (kinderen, jongeren en senioren). Als de leeftijdsselectie in de online winkel of bij het boeken niet overeenkomt met de werkelijke leeftijd/geboortejaar, wordt de boeking omgeboekt naar het respectieve leeftijdsprijsniveau of, als er geen leeftijdsbewijs wordt geleverd, wordt de volledige werkelijke prijs in rekening gebracht. Terugbetaling achteraf is niet meer mogelijk.

Annuleringsvoorwaarden

Een annulering voor reeds geboekte ski- of snowboardcursussen privélessen en activiteiten is tot 14 dagen voor aanvang gratis!
Bij annulering 13 tot 5 dagen voor aanvang zijn er annuleringskosten van 50% van de betreffende cursusprijs verschuldigd.
Bij een annulering van 4 dagen of meer voor aanvang van de cursus, zijn er annuleringskosten van 100% van de betreffende cursusprijs te voldoen.

Bij het boeken van een cursus met annuleringsverzekering van € 5,00 per cursus en deelnemer zijn er geen kosten, mits de annulering uiterlijk 13.00 uur de dag voor aanvang van de cursus plaatsvindt.
Annuleringen van huur- en lifttickets zijn kosteloos tot de dag vóór de dienst (13.00 uur), anders worden er administratiekosten van € 50,- in rekening gebracht.

Belangrijke informatie voor uw bestelling voor skicursussen/privélessen

Indien de groep wordt teruggebracht tot minder dan 4 deelnemers in de 4 uur durende groepscursus en tot minder dan 3 deelnemers aan de 2 uur durende groepscursus, behouden wij ons het recht voor deze te combineren of het aantal lessen te verkorten.

Wij behouden ons het recht voor om cursustijden en opleidingsonderdelen die om welke reden dan ook niet haalbaar zijn, uit te stellen of te annuleren. Bij annulering worden ongebruikte eenheden terugbetaald (verschilbedrag).

Er zijn meerdere docentwisselingen mogelijk door de flexibele organisatie.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen die plaatsvinden tijdens of voor skilessen. De ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering is de verantwoordelijkheid van de cursisten.

Restitutie wegens letsel of ziekte is alleen mogelijk na medische bevestiging. Alleen niet gebruikte dagen (verschilbedrag) worden terugbetaald.

Annuleringen van cursussen door weersinvloeden (overmacht) worden niet vervangen. Privélessen vinden plaats in alle weersomstandigheden. De cursusticket is niet overdraagbaar! Ongebruikte cursusdagen vervallen!

Om deel te nemen aan de cursussen heb je beslist een geldige skipas nodig zodat je gebruik kunt maken van de gondels, liften en pistes.

Belangrijke informatie voor de bestelling van skipassen

Het gebruik van de liften is niet bij de skicursusprijs inbegrepen.
De skischool biedt geen vergoeding voor lessen die verloren zijn gegaan als gevolg van het uitvallen van de kabelbaan en liftsystemen.
Verloren skipassen worden niet vervangen. Zodra een skipas is uitgegeven, kan deze niet meer worden omgewisseld of overgedragen aan een andere persoon! Elk misbruik leidt tot terugtrekking.
We vragen er begrip voor dat het alleen mogelijk is om skipassen met korting af te geven voor kinderen, jongeren en senioren met een geldig identiteitsbewijs met foto waarop de geboortedatum te zien is!

De skipassen worden verkocht in naam en voor rekening van het skigebied Hochoetz GmbH & CoKG, Angerweg 13, A-6433 Oetz

Belangrijke informatie voor het verhuur

Elke huurder is aansprakelijk voor het correct retourneren van de apparaten tot het bedrag van de verkoopwaarde van de uitgeleende producten.

Locatie voor skiverhuur 
Ons verhuurcentrum met skidepot ligt midden in het skigebied Hochoetz bij het MALI-VERZAMELPUNT onder het panoramarestaurant.
Omdat er na Oetz geen dalafdaling is, is het niet nodig om de uitrusting het skigebied mee in te slepen. De gondellift naar het skigebied begint om 8.30 uur vanaf het dalstation van Oetz, zodat er op de eerste skidag voldoende tijd is om materiaal op te halen in het verhuurcentrum van Hochoetz zodat u op tijd op de cursus kunt zijn. Uiteraard kunt u de uitrusting ook meenemen naar andere skigebieden en deze op de laatste huurdag inleveren bij MALISPORT in Oetz.

Zekerheidspakket (verzekering) voor het huurmateriaal
Ook bestaat de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten voor breuk en diefstal van het huurmateriaal. (10% van de normale prijs van de betreffende apparatuur)
Met de verzekering geven wij 100% dekking bij breuk of diefstal van de apparatuur. Als er geen verzekering is afgesloten, moet bij breuk of diefstal de dagwaarde van de apparatuur worden betaald! Normaal gesproken dekt uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering geen huurmateriaal. Neem tijdig contact op met uw verzekeringsmaatschappij!

Gratis bij de verhuur inbegrepen!
Gratis ski- en bootdepot midden in het skigebied Hochoetz
Omruilen met servicemogelijkheid direct in het skigebied op elk moment en gratis
Gratis huurhelmen voor alle kinder- en jeugdski's

Het verhuurmateriaal wordt verkocht in naam en voor rekening van Feelfree Touristik Outdoor GmbH, Platzleweg 5, A-6433 Oetz

Inhoud van het online aanbod

Malisport en de MALI-skischool (hierna "auteur" genoemd) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard, veroorzaakt door het al dan niet gebruiken van de aangeboden informatie, hetzij door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen sprake is van schade die aantoonbaar veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid vanwege de auteur.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verplichting. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Verwijzingen en links

Bij rechtstreekse of indirecte verwijzingen naar andere websites ("links") die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur liggen, is de auteur uitsluitend aansprakelijk als hij kennis had van de inhoud daarvan, en het voor hem technisch mogelijk is en redelijkerwijs van hem kon worden gevergd het gebruik in het geval van een onrechtmatige inhoud te verhinderen.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het maken van de link er geen illegale inhoud op de gekoppelde sites zijn geïdentificeerd. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden sites heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden sites die zijn gewijzigd nadat de link werd aangemaakt. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod, alsmede voor externe bijdragen in de door de auteur gecreëerde gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten.

Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie die er aangeboden wordt, is alleen de aanbieder van de site waarnaar verwezen wordt verantwoordelijk en niet degene die via links enkel naar de publicatie verwijst.

Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren, om terug te vallen op zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten.

Alle in het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder beperking onderhavig aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding houdt niet in dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden!

Het auteursrecht voor gepubliceerd, door de auteur zelf gemaakt materiaal, blijft uitsluitend bij de auteur van de sites. Reproductie of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Betaling en reservering

Betalingen in het boekingsportaal
Creditcardbetalingen ten gunste van de skischool worden verzameld door TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Zwitserland ("TREKKSOFT"). TREKKSOFT wordt weergegeven als TREKKSOFT TOUR BOOKING op uw creditcardafschrift. Het domein waarin u uw betaling invoert en verwerkt, is eigendom van TREKKSOFT en wordt beheerd door TREKKSOFT.

Reservering zonder betaling in het boekingsportaal of per e-mail/telefoon
Per reservering is een aanbetaling van € 50,00 verschuldigd op onze IBAN-rekening: AT35 2050 2000 0088 2704 met vermelding van het reserverings-/boekingsnummer - kosteloos voor de begunstigde.
We sturen u graag een betaallink voor de aanbetaling, zodat de betaling gemakkelijk online kan worden gedaan -> Stuur gewoon een e-mail naar info@malisport.at en we sturen de link.
Het resterende bedrag kan dan ter plaatse worden betaald, maar wij accepteren alleen contante betalingen ter plaatse! (Behalve liftpassen) - Het resterende bedrag kunt u uiterlijk 1 week voor aankomst op onze rekening overmaken, of we sturen u indien nodig een nieuwe betaallink.

Plaats van jurisdictie, plaats van uitvoering en rechtskeuze

De plaats van optreden is de centrale vestigingsplaats (Oetz) van de skischool/het skiverhuur. Voor geschillen is de bevoegde rechter in het hoofdkantoor van de centrale vestiging van de skischool/het skiverhuur (arrondissementsrechtbank Silz) verantwoordelijk. Het Oostenrijks recht is van toepassing. De taal van de overeenkomst is het Duits.

MALISPORT GmbH
Platzleweg 8 - A-6433 Oetz - Uitvoerend directeur: Thomas und Markus Mahlknecht
Bedrijfshoofdkantoor & Winkel : Hauptstrasse 47 - A-6433 Oetz - T: +43 5252 642730